d
Follow us

Ignorantia iuris nocet. Nepoznavanje prava škoduje.

Odvetniško delo opravljam strogo profesionalno. Zaznamujeta me strokovnost in predanost. V središče svojega dela vedno postavim interese in želje stranke, ki ji v danem primeru ponudim kar najbolj učinkovito uveljavljanje njenih pravic. Razmerje s stranko je strogo zaupno in temelji na diskretnosti ter načelih odvetniške etike. Zavedam se pomena ustreznega razumevanja pričakovanj in uspešnega zadovoljevanja potreb stranke. Težim k izvensodnim in za stranko najbolj optimalnim reševanjem spornih zadev. Če zadeve ni mogoče rešiti na sporazumen način, si prizadevam, da v imenu stranke kar najhitreje uveljavim njene pravice prek državnih institucij. Veliko pozornosti namenjam nenehnemu izobraževanju in rednim strokovnim usposabljanjem. Večletne izkušnje na področju odvetništva, skupaj s pridobljenim znanjem, ki ga ves čas tudi nadgrajujem, mi omogočajo, da lahko vsakomur ponudim resnično kakovostne in učinkovite odvetniške storitve.

Z veseljem Vam bom nudila svoje strokovno znanje in izkušnje ter Vam pomagala s konkretnimi nasveti in zastopanjem Vaših pravnih interesov v odprtih postopkih. Ne odlašajte in si pravočasno poiščite pravno pomoč, saj je kasneje vsak problem bistveno težje rešljiv.

Pravne storitve

  • Družinsko pravo

  • Odškodninsko pravo

  • Stvarno pravo

  • Kazensko pravo

  • Izvršilni postopki

  • Delovno pravo

  • Obligacijsko pravo

  • Dedno pravo

  • Nepravdni postopki

  • Druge storitve

Mnenja strank

Zaradi spoštovanja določb Kodeksa odvetniške poklicne etike imena in priimki strank niso objavljeni.

”Brez pravne pomoči bi bil lahko ob večji del svojega premoženja. Kako resen je primer, sem spoznal šele po uvodnem srečanju.

”Odvetnica se vsakemu primeru posveti zelo profesionalno. Družba bo zagotovo koristila njene storitve tudi v bodoče!

Stopimo v kontakt

Prosimo izpolnite obrazec za povpraševanje. Kontaktirali vas bomo v najkrajšem možnem času. Prosimo izpolnite vsa zahtevana polja, ki so označena z zvezdico.